Menu Zamknij

Kategoria: BARS – łączność troposferyczna

Obiekty zabezpieczające węzły komunikacji troposferycznej BARS w Polsce i Europie (Państwa Paktu Warszawskiego). Głównie schrony przeciwatomowe zlokalizowane na terenach dawnych obiektów węzłowych.

BARS (ros. БАРС) (ros. Leopard) — wojskowy system łączności państw Układu Warszawskiego. W skład wchodziło 26 węzłów (w 29 kierunkach) na terenie ZSRR, Polski, NRD, Czechosłowacji, Węgier, Bułgarii.

Większość linków systemu BARS wykorzystywała urządzenia R-417 Baget-S, które pracowały na częstotliwościach 4,435–4,555 GHz i 4,630–4,750 GHz (pasmo S), moc nadawcza mogła osiągać 1,5 kW – 2,5 kW. System dostarczał 60 cyfrowych kanałów głosowych lub przepustowość danych na poziomie 480 kbit/s.