Menu Zamknij

RODO

Informujemy, że Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane przez Stowarzyszenie COLD WAR BUNKERS z siedzibą w Lędzinach (zwaną dalej Administratorem lub Organizacją) w celu kontaktu w związku z członkostwem w naszej Organizacji oraz informowania o realizacji jej celów statutowych, a także możliwości wspierania jej działalności. Podstawę prawną przetwarzania danych stanowi realizacja prawnie uzasadnionych interesów Administratora w postaci komunikacji z użytkownikami strony (art. 6 ust. 1 lit. f rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do tego, aby na bieżąco informować Pana/Panią o planowanych obradach organów naszej Organizacji, o realizacji jej celów statutowych, a także możliwości wspierania jej działalności. Pana/Pani dane będą przetwarzane nie dłużej, niż jest to konieczne dla powyższych celów, a po tym czasie mogą być przetwarzane przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń.

Informujemy, że przysługuje Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane przez naszą Organizację nie dłużej niż przez okres przedawnienia roszczeń z tytułu naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych w razie otrzymania od Pana/Pani żądania usunięcia danych osobowych.

Do Pani danych osobowych mogą mieć również dostęp podmioty świadczące na rzecz Organizacji usługi, w szczególności hostingowe, informatyczne, drukarskie, wysyłkowe, płatnicze, prawnicze, księgowe, kadrowe.

Pana/Pani dane osobowe mogą być przekazywane do państwa trzeciego tj. poza Europejski Obszar Gospodarczy. Jednak nastąpi to wyłącznie jedynie w zakresie, na jaki będzie pozwalać prawo, w szczególności na podstawie decyzji Komisji Europejskiej stwierdzającej odpowiedni poziom ochrony lub standardowych klauzul umownych UE. W każdym wypadku Organizacja zapewnia możliwość uzyskania dalszych informacji i otrzymania kopii odpowiednich zabezpieczeń. Podane dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Jednak decyzje dotyczące indywidualnej osoby, związane z tym przetwarzaniem nie będą zautomatyzowane.

Ze szczegółowymi informacjami dotyczącymi zasad przetwarzania danych osobowych w naszej Organizacji może Pan/Pani zapoznać się w Polityce prywatności dostępnej na naszej stronie internetowej pod adresem: www.coldwar.pl .

W razie jakichkolwiek żądań, pytań lub wątpliwości co do przetwarzania Pana/Pani danych osobowych prosimy o kontakt z wyznaczonym przez nas Inspektorem Ochrony Danych pisząc na adres siedziby Organizacji: ul. Jana Długosza 36/2 43-143 Lędziny, z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych” lub na adres poczty elektronicznej <kontakt@coldwar.pl>.