Menu Zamknij

Rodzaje alarmów i komunikatów

LP.RODZAJ ALARMUSPOSÓB OGŁOSZENIA ALARMÓWSPOSÓB ZACHOWANIA SIĘ PO SYGNALE
akustyczny
system
alarmowy
środki
masowego
przekazu
wizualny
sygnał
alarmowy
1.Ogłoszenie alarmuSygnał akustyczny modulowany dźwięk syreny w okresie trzech minut.Powtarzana trzykrotnie zapowiedź słowna:

Uwaga! Uwaga! Uwaga! Ogłaszam alarm (podać przyczynę, rodzaj alarmu itp.) .............................
dla .......................................


(żółty trójkąt)
- przerwać pracę,

- udać się do najbliższego ukrycia,

- zabrać ze sobą: dokumenty, ciepłą odzież, koce, zapas wody i żywności oraz pozostające w dyspozycji indywidualne środki ochrony.
2.Odwołanie alarmuSygnał akustyczny ciągły dźwięk syreny w okresie trzech minut.Powtarzana trzykrotnie zapowiedź słowna:

Uwaga! Uwaga! Uwaga! Odwołuję alarm (podać przyczynę, rodzaj alarmu itp.) .............................
dla .......................................
- powrócić na poprzednie miejsce zgodnie z zaleceniami władz,

- przewietrzyć pomieszczenie i uzupełnić zapasy.
LP.RODZAJ KOMUNIKATUSPOSÓB OGŁOSZENIA ALARMUSPOSÓB ODWOŁANIA KOMUNIKATUSPOSÓB
ZACHOWANIA SIĘ
PO KOMUNIKACIE
akustyczny
sygnał
alarmowy
środki
masowego
przekazu
akustyczny
sygnał
alarmowy
środki
masowego
przekazu
1.Uprzedzenie o zagrożeniu skażeniamiPowtarzana trzykrotnie zapowiedź słowna:

Uwaga! Uwaga!
Osoby znajdujące się na terenie ………… około godz. ……… min. ……… może nastąpić skażenie …………………… (podać rodzaj skażenia) w kierunku ………… (podać kierunek)
Powtarzana trzykrotnie zapowiedź słowna:

Uwaga ! Uwaga ! Odwołuję uprzedzenie o zagrożeniu …………………………….. (podać rodzaj skażenia) dla …………………………….
- przerwać pracę i starać się opuścić zagrożoną strefę,
- pracując w pomieszczeniach uszczelnić je, przygotować się do wyłączenia gazu i dopływu prądu,
- być w gotowości do opuszczenia stanowiska pracy i ukrycia się w najbliższym schronie
2.Uprzedzenie o zagrożeniu zakażeniamiFormę i treść komunikatu uprzedzenia o zagrożeniu zakażeniami ustalają organy Państwowej Inspekcji SanitarnejPowtarzana trzykrotnie zapowiedź słowna:

Uwaga! Uwaga! Odwołuję uprzedzenie o zagrożeniu …………………………….. (podać rodzaj zakażenia) dla …………………………….
- przy zagrożeniu zakażeniami postępować według poleceń wydanych w komunikacie organu państwowej inspekcji sanitarnej
3.Uprzedzenie o klęskach żywiołowych i zagrożeniu środowiskaPowtarzana trzykrotnie zapowiedź słowna:

Informacja o zagrożeniu i sposobie postępowania mieszkańców …………………………………….. (podać rodzaj zagrożenia, spodziewany czas wystąpienia i wytyczne dla mieszkańców)
Powtarzana trzykrotnie zapowiedź słowna:

Uwaga! Uwaga! Odwołuję uprzedzenie o zagrożeniu …………………………….. (podać rodzaj klęski) dla …………………………….
- przy klęskach żywiołowych i zagrożeniu środowiska postępować według poleceń wydanych w komunikacie
Redaktor
Author: Redaktor

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *